تماس با ما دریافت کارنامه واحد آموزشی واحد مشاوره واحد آزمون معرفی آموزشگاه صفحه اصلی


- سوره حمد دارای چند نام است ؟
ده نام : المثانی - فاتحة الکتاب - البیع - ام الکتاب - الحمد - الصلاة - الوافیه - الاساس - الکافیه - الشفاء .
2 - ملائک مقرب خداوند را نام ببرید . جبرائیل - اسرافیل - عزرائیل - میکائیل .
3 - ماه های حرام را نام ببرید . محرم - رجب - ذیقعده - ذیحجه .
4 - مذاهب چهارگانه اهل سنت کدامند ؟ حنبلی - حنفی - شافعی - مالکی .
5 - نام کلیددار بهشت چیست ؟ رضوان .
6 - حضرت آدم و هوا چند ساعت در بهشت بودند ؟ هفت ساعت .
7 - آفرینش زمین و آسمان چند روز طول کشید ؟
مدت شش روز که هر روز آن برابر با پنجاه هزار سال است .
8 - دو ملک مأمور ثبت اعمال چه نام دارند ؟ عتید و رقیب .
9 - روز قیامت برابر با چند سال است ؟ پنجاه هزار سال .
10 - کدام کتاب به اخ القرآن (برادر قرآن) معروف است ؟ نهج البلاغه .
11 - کدام کتاب به اخت القرآن (خواهر قرآن) معروف است ؟ صحیفه سجادیه .
12 - خداوند متعال، دنیا را در چه روزی آفریده است ؟ روز یکشنبه .
13 - اصول دین چندتاست ؟ پنج تا ، توحید - عدل - نبوّت - امامت - معاد .
14 - فروع دین چندتاست ؟
ده تا ، نماز - روزه - خمس - زکات - حج - جهاد - امر به معروف - نهی از منکر - توّلی - تبرّی .
15 - به چه کسانی پنج تن آل عبا می گویند ؟
حضرت محمد (ص) - حضرت علی (ع) - حضرت فاطمه (ع) - حضرت امام حسن مجتبی (ع) - حضرت امام حسین (ع) .
16 - به چه کسانی چهارده معصوم می گویند ؟
حضرت محمد (ص) - حضرت فاطمه (ع) - و دوازده امام علیه السلام .
17 - اصول دین کدامند ؟ توحید - نبوّت - معاد .
18 - اصول مذهب کدامند ؟ عدل - امامت .
19 - معاد بر چند نوع است ؟ دو نوع : جسمانی - روحانی .
20 - از مجموع پیامبران الهی چه تعداد از آنها اولوالعزم هستند ؟
پنج نفر : حضرت محمد (ص) - حضرت عیسی (ع) - حضرت موسی (ع) - حضرت نوح (ع) - حضرت ابراهیم (ع) .
21 - نام چند نفر از پیامبران الهی در قرآن کریم آمده است ؟ 25 نفر
22 - اجرا کردن دستورات مجتهد را چه می گویند ؟ تقلید
23 - احکام بر چند قسم است ؟ پنج قسم : واجب - مستحب - حرام - مکروه - مباح .
24 - آب ها بر چند قسم هستند ؟ دو قسم : آب مضاف - آب مطلق .
25 - مطهرات چندتاست ؟
10 تا : آب - زمین - آفتاب - استحاله - انتقال - اسلام - تبعیت - برطرف شدن عین نجاست - استبراء حیوان نجاستخوار - غائب شدن مسلمان .
26 - نجاسات چندتاست ؟
11 تا : بول - غائط - منی - مردار - خون - سگ - خوک - کافر - شراب - فقاع (آبجو) - عرق شتر نجاستخوار .
27 - غسل بر چند نوع است ؟ دو نوع : ترتیبی - ارتماسی .
28 - غسل های واجب چندتاست ؟
7 تا : غسل جنابت - غسل حیض - غسل نفاس - غسل استحاضه - غسل مس میت - غسلی که به واسطه نذر و قسم واجب می شود .
29 - تیمم بر چند قسم است ؟ دو قسم : بدل از وضو - بدل از غسل .
30 - نمازهای واجب چندتاست ؟
6 تا : نمازهای یومیه - نماز آیات - نماز میت - نماز طواف واجب خانه خدا - نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ واجب است - نمازیکه به واسطه اجیر شدن، نذر، قسم و عهد واجب می شود .
31 - واجبات نماز چند قسم است ؟ دو قسم : رکن - غیر رکن .
32 - رکن نماز چند چیز است ؟
پنج چیز : نیت - تکبیرة الاحرام - قیام - رکوع - دو سجده .
33 - واجبات نماز چند چیز است ؟
یازده چیز : نیت - قیام - تکبیرة الاحرام - رکوع - سجود - قرائت - ذکر - تشهد - سلام - ترتیب - موالات .
34 - مکانی که انسان در آن نماز می خواند باید دارای چه شرائطی باشد ؟
مباح باشد(غصبی نباشد) - بی حرکت باشد - تنگ و سقف آن کوتاه نباشد - جایی که پیشانی را می گذارد پاک باشد - مکان اگر نجس است طوری تر نباشد که به بدن یا لباس نمازگزار سرایت کند - جایی که پیشانی را می گذارد از جای زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پایش از چهار انگشت بسته پایین تر یا بلندتر نباشد .
35 - لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد ؟
پاک باشد - غصبی نباشد(مباح باشد) - از اجزاء مردار نباشد، مثلاً : از پوست حیوانی که مطابق دستور اسلام ذبح نشده، تهیه نگردیده باشد حتی کمربند و کلاه - از حیوان حرام گوشت نباشد مثلاً از پوست پلنگ یا خوک تهیه نشده باشد - اگر نمازگزار مرد است لباس او طلاباف یا ابریشم خالص نباشد .
36 - آیا شکستن نماز واجب از روی اختیار حلال است ؟ خیر، حرام است .
37 - شکیات چند نوع است و مجموعاً چند قسم می شود ؟
شکیات سه نوع است : شکهایی که نماز را باطل می کند (8 قسم) - شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد (6 قسم) - شکهایی که صحیح است(9 قسم)، که مجموعاً 23 قسم می شود __________________

شغل پدر و مادر شما  چیست؟


نسبت پدر و مادر شما پیش از ازدواج چه بود ؟


آیا اصولا اهل شعر هستید و به کدامیک از شاعران معاصر علاقه مند هستید ؟


نماز آیات چند قنوت دارد؟


به کدامیک از روزنامه ها و سایت های خبری سر میزنید؟


در انتخابات به چه کسی رای دادید؟


اگر در یک اتاق در بسته محبوس شدید برای خروج چه کار می کنید؟


به نظر شما بهترین راه برای حل مشکل آلودگی هوای تهران کدام است؟


ارکان نماز چیست؟


استادان دانشگاه محل تحصیل شما تحصیلاتشان در چه سطحی بود؟ واژه های جستجو : سنجش -آموزشگاه  سنجش - کنکور مشهد - کنکور فنی حرفه ای - قویترین معلم ریاضی مشهد - آقای تبریزی - تدریس ریاضی به روش تبریزی - نمونه کارنامه - سازمان سنجش - آخرین اخبار کنکور - سوالات امتحانات نهایی - بالاترین آمار قبولی - سنجش مشهد - کنکور هنرستان - مهندس تبریزی - دانشگاه منتظری  - دانشگاه الزهرا - تدریس خصوصی سنجش - اعزام معلم به منزل - رتبه تک رقمی - گل آباد - مهندس تبریزی - احمدرضا امینی - تضمین قبولی در دانشگاه دولتی - شهریه ارزان - قبولی تضمینی
Copyright © 2008 'Webgostaran'. All rights reserved.
آموزشگاه سنجش پارسیان - مهندس تبریزی -